Boekingsinformatie

 

Algemene boekingsinformatie

Onze dagreizen kunnen enkel telefonisch geboekt worden, dit om alle misverstanden te vermijden, omtrend te opstapplaats en het vertrekuur.

Openingsuren bureel:

– Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 en 13:00 tot 18:00   

– Zaterdag en zondag gesloten.

– Tijdens de wintermaanden is het bureel vanaf vrijdagmiddag gesloten door de afreizen van de wekelijkse skireizen.

Boekingen van dagreizen, enkel telefonisch, geen e-mails!!!

U hoeft enkel het aantal personen en uw telefoonnummer door te geven met de gewenste opstapplaats, het vertrekuur zal u dan meteen doorgegeven worden en de betaling van de dagreis is op de bus zelf tijdens het vertrek.

Opstapplaatsen

Onze vaste opstapplaatsen zijn: *Garage Gery Tours, Veerle kruispunt of kerk, Schoot kerk, garage Lievens, Klein Vorst kerk, Genendijk kerk (bushalte), *Dovi keukens (bushalte), Hulst kerk, *Vismarkt Tessenderlo

Door de nieuwe wetgeving en zeer strenge controle op de wettelijke rij- en rusttijden zullen er voor een aantal reizen maar enkel de opstapplaatsen van toepassing zijn die met een * gemarkeerd zijn. Zodoende kunnen we u toch nog een mooi dagprogramma aanbieden zonder een tweede chauffeur in te schakelen. Diegene die verkiezen de op- en afstapplaats bij Gery Tours te nemen zullen in de toekomst voordelen hebben. Zij hebben meer keuze wat betreft het aantal vrije plaatsen bij vertrek, en Gery Tours zal trachten hen als eerste te laten uitstappen bij thuiskomst. Dit is niet bij elke reis mogelijk. Voor de overigen gelden enkel de op- en afstapplaatsen die vermeld zijn in de brochure: uitzonderingen worden op voorhand telefonisch afgesproken (b.v. voor meer dan 20 personen).

Enkel vragen wij wat medewerking in verband met een mogelijke annulatie, hiervoor dient u ons telefonisch te verwittigen zodat wij dan nog de kans hebben om uw arangementen tijdens de reis te annuleren (zoals bv inkom en maaltijden), dit om verdere kosten te vermijden.

Voor meerdaagse reizen is er enkel een opstapplaaats aan onze garage en vragen wij een voorschot van:

Te betalen voorschotten bij Boeking:

 • Voor de weekendreizen vragen wij u de volledige som te betalen bij boeking.
 • Voor onze drie tot negendaagse reizen geldt een voorschot van +/-30%, wat varieerd tussen de  100 en €300 per persoon.

U kan dit voorschot betalen op het bureel of over schrijven op rekeningnummer BE92.7310.4559.4823 (na telefonische afspraak). 

De namen van de deelnemende reizigers worden ons liefst per brief of e-mail bezorgd. Het saldo dient ten laatste 30 dagen voor vertrek betaald te worden.

Let wel op!!! Indien u een annulatie verzekering wenst, dient het bedrag (vermeld bij de reis) samen met het voorschot gestort te worden!!!

Gery Tours heeft het recht een vertrek te annuleren indien hiervoor minder dan 60% van de voorziene plaatsen zijn gereserveerd. In dit geval zullen wij de reizigers zo snel mogelijk verwittigen. Voor deze meerdaagse reizen zal dit minstens 3 weken voor de betreffende afreisdatum zijn en wordt de reiziger volledig terugbetaald.

Annulatiekosten door de reiziger (bv wegens ziekte, ongeval, hospitalisatie, overlijden familielid, …):

  *   Tot 30 dagen voor vertrek: 30% van de reissom met een minimum van € 100 per persoon,

  *   Vanaf 29 dagen tot 15 dagen voor vertrek: 50% van de reissom met een minimum van € 150 per persoon,

  *   Vanaf dag 14 tot dag van vertrek: 100% van de reissom.

Door het afsluiten van een verzekering kunnen deze kosten terug gevorderd worden bij de verzekeringsmaatschappij, uiteraard na goedkeuring van uw dossier, u dient enkel dan het betaalde verzekeringsbedrag van de reis te laten vallen. Voor financieel onvermogen heeft Gery Tours een verzekering reisorganisaties afgesloten bij MS Amlin. Het is wel toegelaten door Gery Tours om zelf vervangers te zoeken mits tijdige verwittiging.

Wij wensen u alvast aangenaam reizen.

Busplaatsen.

Bij meerdaagse reizen drukken wij erop dat de plaatsen in de autocar worden toegekend naargelang de volgorde van inschrijving. Wie eerst inschrijft mag zijn plaats(en) kiezen; wie als tweede inschrijft is dan aan de beurt enz. Als inschrijvingsdatum geldt uitsluitend de datum dat het voorschot van de reissom betaald wordt. Voor diegene die samen willen zitten tijdens de reis, is het dan noodzakelijk dat zij tegelijkertijd het voorschot betalen: het zekerste is dat één persoon betaalt voor de ganse groep. Alleen dan kunnen wij garanderen dat zij samen hun plaatsen in de autocar kunnen kiezen. Alvorens het voorschot te storten gelieve eerst telefonisch contact op te nemen om uw plaats in de autocar te bespreken. De afrekening volgt dan met de nodige gegevens een paar weken voor de afreis. Indien de  autocar die normaal gezien ingeschakeld wordt, de reis niet kan aanvatten wegens onvoorziene omstandigheden, of dat er moet overgeschakeld worden naar een groter voertuig, zullen wij zelf de indeling van de gekozen plaatsen maken; wel zal er rekening gehouden worden met de voorkeur van de reizigers. Indien u een rolstoel of rollator wenst mee te nemen dient dit bij de boeking vermeld te worden.

Clausule bagage

Gery Tours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor of in verband met het vervoer van handbagage. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de reizigers zelf. Gery Tours is niet aansprakelijk ingeval van verlies of beschadiging overkomen aan geld, medicijnen, waardepapieren, goud, zilver, juwelen, edele metalen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde zoals camera’s, elektronische opname/weergave apparatuur, persoonlijke electronische voorwerpen, identificatie documenten, mobiele telefoons en computers.

De passagier wordt aangeraden bagage toereikend te verzekeren.

Aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van bagage die in het bagageruim wordt vervoerd, wordt slechts aanvaard indien voorzover deze is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Gery Tours of door haar bij uitvoering van de reis ingeschakelde vervoerders en tot maximaal een bedrag van €150 per bagage. Waardevolle voorwerpen als geld, medicijnen, juwelen, edele metalen, laptop, computers, identificatie documenten etc. dienen als handbagage vervoerd te worden.

Het is verboden om narcotica en andere gevaarlijke objecten te vervoeren.

Alle bagagestukken, inclusief de handbagage, dienen deugdelijk te zijn verpakt en voorzien van een duidelijke aanduiding van naam, telefoonnummer en de bestemming van de passagier. Breekbare objecten dienen als breekbare bagage verpakt te worden en aangegeven als breekbare bagage. Het verpakken van bagage is de verantwoordelijkheid van de passagier. Bij het veroorzaken van schade door de passagier aan derden valt dit geheel onder de verantwoordelijkheid van de passagier.

In geval van schade of vermissing van bagage, anders dan handbagage, dient de klant dit onmiddellijk na constatering mondeling bij de vervoerder (chauffeur) en Gery Tours te melden. Uiterlijk binnen 10 dagen na constatering van de schade/vermissing dient men hiervan schriftelijk melding te maken bij Gery Tours. Bagageclaims die niet binnen deze gestelde termijn zijn ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen. 

Opgelegde Covid-19 voorwaarden die gerespecteerd dienen te worden vanaf 21 juli tot nader te bepalen datum (aanpassingen en wijzigingen gebeuren in opdracht van de opgelegde normen)

 • Bij meerdaagse reizen brengt de klant zijn bagage mee tot aan de aangeduide plaats bij de bus, vanaf hier neemt onze chauffeur deze over,
 • Veilig laden en lossen van de bagages op voldoende afstand van de chauffeur,
 • Bij het opstappen heeft de chauffeur het recht om een klant te weigeren bij ziekte of koorts,
 • Passagiers vermijden contacten (bij op -en afstap),
 • Passagiers gebruiken enkel de achterste (midden)deur,
 • Passagiers ontsmetten hun handen bij elke opstap,
 • Tijdens instappen worden eerst de verste plaatsen, verwijdert van de midden deur in gebruik genomen en bij afstappen zullen eerst de personen die het dichts aan de midden deur zitten de bus verlaten.
 • Alle passagiers behouden hun zitplaatsen tijdens de reis,
 • Passagiers dragen allemaal (vanaf 12 jaar) een mondmasker (zelf te voorzien),
 • Het toilet is niet toegankelijk op de bus en zal de hele reis gesloten blijven,
 • Autocars worden gedesinfecteerd, ook tijdens tussenstops,
 • Autocars worden zoveel mogelijk verlucht met verse buitenlucht, onze airco is zo geregeld en ingesteld voor een optimale zuivering van de lucht,
 • De standaard COVID-maatregelen blijven steeds gelden (afstand houden, handen wassen, enz).